Spitten en beluchten

Spitten is een kerende grondbewerking van de bovenste laag van de grond (bouwvoor). Hierbij wordt deze laag zodanig omgedraaid dat het onkruid en de eventueel opgebrachte stalmest of kunstmest onder de grond komt.

Spitten wordt gedaan om de structuur van de bodem te verbeteren, gewasresten en mest onder te werken en onkruid te bestrijden.

Kleigrond moet voor de winter gespit worden, zodat door de vorst de grond kan stuk vriezen en zo de structuur verbeterd wordt. Zandgrond daarentegen kan in het voorjaar gespit worden, zodat er in de tussentijd nog een groenbemester op verbouwd kan worden, waardoor uitspoeling van meststoffen (mineralen) voorkomen wordt.

Spitten kan met de hand met een spade (spa), of een spitvork (spitgreep).